TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Suomen käsityön museo, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Amanuenssi Seija Hahl, seija.hahl@jkl.fi, 014 266 4372, Suomen Käsityön museo, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Rekisterin nimi

koronakasityo.muistele.fi:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yksilöidä koronakasityo.muistele.fi:n muistojenkeräyslomakkeen käyttäjät. Suomen käsityön museo käyttää rekisteritietoja tallentaessaan muistojenkeräyslomakkeesta saadut tiedot omiin tietojärjestelmiinsä.  Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten sivuston ja lomakkeen väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tietoa käyttäjistä kerätään koronakasityo.muistele.fi:n-sivustolla muistojenkeräyslomakkeen ja rekisteröitymislomakkeen avulla. Muistojenkeräyslomake on mahdollista täyttää ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä saa tunnukset, joiden avulla hän voi halutessaan palata täydentämään muistojenkeruulomakkeeseen lisäämiään tietoja ja sisältöjä.

Käyttäjistä tallennetaan tietoa muistojenkeräyslomakkeen ja rekisteröitymislomakkeen lähettämisen yhteydessä. Muistojenkeruulomakkeen lähettäminen edellyttää nimen, katuosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan syöttämistä. Rekisteröitymistä varten käyttäjän on syötettävä sivustolle sähköpostiosoite ja itse määritelty salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tiedot saadaan rekisteröitymisen ja muistojenkeräyslomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen käsityön museo ei luovuta tietoja säännöllisesti ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen käsityön museo ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Aineistoa säilytetään palveluntarjoajan toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle tallennettu aineisto
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella muistojenkeräyslomakkeen tai rekisteröitymislomakkeen lähettäneellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, jotka on tallennettu tähän rekisteriin. Jos haluat tarkastaa tietosi, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella muistojenkeräyslomakkeen tai rekisteröitymislomakkeen lähettäneellä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos haluat korjata tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Lisätietoa

Henkilötietolaki (523/99)
www.finlex.fi

Lisätiedot

amanuenssi
Seija Hahl

seija.hahl@jyvaskyla.fi
014 266 4372
050 311 8886

Pin It on Pinterest